Informace pro prodejce

Přihlášení na trhy provedete řádným vyplněním a odesláním registračního online formuláře viz níže

Výběr vystavovatelů je výhradně v kompetenci organizátora.

Cena za jeden prodejní den vč. pronájmu stánku je 700 Kč. Parkování zdarma7

Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení, zejména Živnostenský zákon, zákon ocenách, zákon o spotřebních daních, zákon o ochraně spotřebitele, hygienické předpisy, bezpečnostní předpisy apod.
Všichni prodávající jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy, na trh mohou dohlížet inspektoři ČOI, CZPI, KHS a KVS.

Registrační formulář pro prodejce

Přihláška je ze strany pronájemce nezávazná. Pro potvrzení pronájmu prodejního místa Vás budeme kontaktovat.

Pokud jste byli vybráni a ze závažných důvodů nebudete moci přijet, je možné přihlášku stornovat nejpozději 2 dny před konáním akce, po té bude nutné uhradit nájemní poplatek i v případě Vaší nepřítomnosti.